posouzení stavu historických strojů a zařízení v objektech
(mlýny, pily, cihelny, lihovary, cukrovary atd.)

kompletní dokumentace tohoto zařízení
(technická, fotografická, videozáznam)

návrhy na údržnu těchto zařízení

montáž a demontáž historických technických zařízení

restaurování historckých technických zařízení
Na požádání je možno předvést ukázy dosavadních prací

zpohybnění historických strojů a zařízení
návrhy otáčecích mechanismů, výroba, montáž
Dále poskytujeme komplexní konzultační, projekční, konstrukční a poradenskou
činnost v oblasti historických strojů a zařízení.