V oboru historických strojů a zařízení nabízíme:

posouzení stavu historických strojů a zařízení v objektech (mlýny, pily, cihelny, lihovary, cukrovary atd.)

posouzení stavu historických zařízení budov (veškeré mechanismy, kotelny, klimatizace - topné a chladící systémy, výtahy, elektro instalace, zařízení kuchyní, prádelen, koupelen WC, atd.)

kompletní dokumentace těchto zařízení (technická, fotografická, videozáznam)

restaurování

návrhy na údržbu

demontáž a zpětná montáž

zpohybnění historických strojů a zařízení – návrhy otáčecích mechanismů, výroba, montáž

soudní znalecké posudky v oboru historické stroje a strojní zařízení

Dále poskytujeme komplexní konzultační, projekční, konstrukční a poradenskou činnost v oblasti historických strojů a zařízení a historických technických zařízení budov.

Jsme držitelé licence Ministerstva kultury ČR opravňující k restaurování technických památek.