Bimetalový teploměr - nálezový stav

batuv-mrakodrap/bimetalovy-teplomer_0/1_tn.jpg batuv-mrakodrap/bimetalovy-teplomer_0/2_tn.jpg
batuv-mrakodrap/bimetalovy-teplomer_0/3_tn.jpg

Bimetalový teploměr - po restaurování

batuv-mrakodrap/bimetalovy-teplomer_1/1_tn.jpg batuv-mrakodrap/bimetalovy-teplomer_1/2_tn.jpg
batuv-mrakodrap/bimetalovy-teplomer_1/3_tn.jpg batuv-mrakodrap/bimetalovy-teplomer_1/4_tn.jpg

bimetalovy-teplomer_2

batuv-mrakodrap/bimetalovy-teplomer_2/1_tn.jpg batuv-mrakodrap/bimetalovy-teplomer_2/2_tn.jpg
batuv-mrakodrap/bimetalovy-teplomer_2/3_tn.jpg batuv-mrakodrap/bimetalovy-teplomer_2/4_tn.jpg

Redukce Tlaku vzduchu - nálezový stav

batuv-mrakodrap/redukce-tlaku-vzduchu_0/1_tn.jpg batuv-mrakodrap/redukce-tlaku-vzduchu_0/2_tn.jpg
batuv-mrakodrap/redukce-tlaku-vzduchu_0/3_tn.jpg batuv-mrakodrap/redukce-tlaku-vzduchu_0/4_tn.jpg

Redukce Tlaku vzduchu - během restaurování

batuv-mrakodrap/redukce-tlaku-vzduchu_1/1_tn.jpg batuv-mrakodrap/redukce-tlaku-vzduchu_1/2_tn.jpg
batuv-mrakodrap/redukce-tlaku-vzduchu_1/3_tn.jpg batuv-mrakodrap/redukce-tlaku-vzduchu_1/4_tn.jpg
batuv-mrakodrap/redukce-tlaku-vzduchu_1/5_tn.jpg batuv-mrakodrap/redukce-tlaku-vzduchu_1/6_tn.jpg

Redukce Tlaku vzduchu - po restaurování

batuv-mrakodrap/redukce-tlaku-vzduchu_2/1_tn.jpg batuv-mrakodrap/redukce-tlaku-vzduchu_2/2_tn.jpg
batuv-mrakodrap/redukce-tlaku-vzduchu_2/3_tn.jpg batuv-mrakodrap/redukce-tlaku-vzduchu_2/4_tn.jpg
batuv-mrakodrap/redukce-tlaku-vzduchu_2/5_tn.jpg batuv-mrakodrap/redukce-tlaku-vzduchu_2/6_tn.jpg

Rtuťový teploměr - nálezový stav

batuv-mrakodrap/rtutovy-teplomer_0/1_tn.jpg batuv-mrakodrap/rtutovy-teplomer_0/2_tn.jpg
batuv-mrakodrap/rtutovy-teplomer_0/3_tn.jpg

Rtuťový teploměr - po restaurování

batuv-mrakodrap/rtutovy-teplomer_2/1_tn.jpg batuv-mrakodrap/rtutovy-teplomer_2/2_tn.jpg
batuv-mrakodrap/rtutovy-teplomer_2/3_tn.jpg batuv-mrakodrap/rtutovy-teplomer_2/4_tn.jpg
batuv-mrakodrap/rtutovy-teplomer_2/6_tn.jpg