Pivovar Daleąice, zaloľený v roce 1609, stávající strojní vybavení původního pivovaru je moľno situovat přibliľně do roku 1910.
V původních technologických prostorách pivovaru bylo rozhodnuto zřídit muzeum pivovarnictví Rakousko-Uherska. Bohuľe,l vąechny tyto původní prostory byly po posledních majitelích naprosto zanedbané a prakticky vąechny původní stroje a zařízení zcela chyběly. Z původních strojů a zařízení se pouze ve varně zachoval varný kotel, káď a ochozy se zábradlím, vąe naprosto zdevastované a zkorodované.
Bylo rozhodnuto zrestaurovat a doplnit prostory KOTELNA, STROJOVNA a VARNA tak, aby na sebe technologicky navazovaly. Bylo tedy nutno doplnit a restaurovat vąechna tato původní zařízení, která jsou uvedena níľe. Mnohá chybějící zařízení byla vyhledávána v terénu jiľ velmi dlouhou dobu před vlastní rekonstrukcí, daląí byla získána ze soukromých sbírek.

Kotelna:
 • Kompletní čelo leľatého parního kotle s armaturami
 • Parní napájecí čerpadlo včetně ventilů a potrubí
 • Stropní svítidlo
 • Secesní zábradlí

Strojovna:
 • Leľatý parní stroj včetně armatur a potrubí
 • Jeřábová dráha nad parní stroj s vyuľitím secesního litinového sloupu
 • Elektrický generátor
 • Transmisní hřídel včetně spojky, řemenic a loľisek procházející aľ do varny
 • Mramorová rozvodná deska s původními el. přístroji
 • Vnějąí el. rozvody vedené na původních keramických izolátorech včetně replik secesních lamp
 • Přírodní koľené řemeny pro spojení jednotlivých strojů
 • Drobné přístroje a zařízení jako např. kondensační maznice parního stroje

Varna:
 • Kompletní pohon míchadla varného kotle
 • Kompletní pohon míchadla kádě včetně kuľelových ozubených kol, předlohové hřídele, loľisek a litinové řemenice
 • Předlohová transmisní hřídel včetně litinových řemenic, kluzných loľisek, litinových konzol
 • Stáčecí měděné korýtko včetně uzavíracích ventilů a měděného potrubí
 • Oběhové odstředivé čerpadlo pro pohon plochým řemenem
 • Osvětlení obdobné jako ve strojovně
 • Drobné přístroje a zařízení jako např. teploměr varného kotle umístěný v mosazném pouzdře.
 • Přírodní koľené řemeny pro spojení jednotlivých strojů

Z důvodu silné koroze musel být starý ochoz varného kotle seąrotován. Byla zpracována výrobní dokumentace dle původního konstrukčního řeąení a celý ochoz musel být znovu vyroben a postaven.

Zajímavost závěrem:
V prostorách tohoto pivovaru byly natáčeny mnohé záběry ze známého českého filmu reľiséra Jiřího Menzela POSTŘI®INY.

Do interiérů a exteriérů tohoto pivovaru byl situován známý český film reľiséra Jiřího Menzela POSTŘI®INY.

Exponáty

pivovar-dalesice/exponaty/stavoznak_tn.jpg pivovar-dalesice/exponaty/teplomer-celek_tn.jpg
pivovar-dalesice/exponaty/teplomer-detail_tn.jpg

Napájecí čerpadlo

pivovar-dalesice/napajeci-cerpadlo/1_tn.jpg pivovar-dalesice/napajeci-cerpadlo/2_tn.jpg
pivovar-dalesice/napajeci-cerpadlo/3_tn.jpg pivovar-dalesice/napajeci-cerpadlo/4_tn.jpg
pivovar-dalesice/napajeci-cerpadlo/5_tn.jpg pivovar-dalesice/napajeci-cerpadlo/6_tn.jpg

nálezový stav

pivovar-dalesice/z0_pred-restaurovanim/kad_tn.jpg pivovar-dalesice/z0_pred-restaurovanim/nosna-konstrukce-kade_tn.jpg
pivovar-dalesice/z0_pred-restaurovanim/ochoz-varneho-kotle_tn.jpg pivovar-dalesice/z0_pred-restaurovanim/schody_tn.jpg
pivovar-dalesice/z0_pred-restaurovanim/upalena-hridel-pohonu-michadla_tn.jpg pivovar-dalesice/z0_pred-restaurovanim/varny-kotel-s-ochozem_tn.jpg

během restaurování

pivovar-dalesice/z1_prubeh-restaurovani/celo-parniho-kotle2_tn.jpg pivovar-dalesice/z1_prubeh-restaurovani/celo-parniho-kotle_tn.jpg
pivovar-dalesice/z1_prubeh-restaurovani/montaz-jerabove-drahy_tn.jpg pivovar-dalesice/z1_prubeh-restaurovani/montaz-ochozu-varneho-kotle_tn.jpg
pivovar-dalesice/z1_prubeh-restaurovani/montaz-pohonu-michadla-kade_tn.jpg pivovar-dalesice/z1_prubeh-restaurovani/montaz-spojky_tn.jpg
pivovar-dalesice/z1_prubeh-restaurovani/nater-nosne-konstrukce-kade2_tn.jpg pivovar-dalesice/z1_prubeh-restaurovani/nater-nosne-konstrukce-kade_tn.jpg
pivovar-dalesice/z1_prubeh-restaurovani/ram-parniho-stroje2_tn.jpg pivovar-dalesice/z1_prubeh-restaurovani/ram-parniho-stroje_tn.jpg
pivovar-dalesice/z1_prubeh-restaurovani/setrvacnik-parniho-stroje_tn.jpg pivovar-dalesice/z1_prubeh-restaurovani/technologicke-cerpadlo_tn.jpg

po restaurování

pivovar-dalesice/z2_po-restaurovani/celo-parniho-kotle_tn.jpg pivovar-dalesice/z2_po-restaurovani/generator2_tn.jpg
pivovar-dalesice/z2_po-restaurovani/generator_tn.jpg pivovar-dalesice/z2_po-restaurovani/kad2_tn.jpg
pivovar-dalesice/z2_po-restaurovani/kad_tn.jpg pivovar-dalesice/z2_po-restaurovani/lampa_tn.jpg
pivovar-dalesice/z2_po-restaurovani/parni-stroj2_tn.jpg pivovar-dalesice/z2_po-restaurovani/parni-stroj_tn.jpg
pivovar-dalesice/z2_po-restaurovani/pohon-mychadla-kade_tn.jpg pivovar-dalesice/z2_po-restaurovani/pohon-mychadla-kotle_tn.jpg
pivovar-dalesice/z2_po-restaurovani/rl-rozvodna-deska2_tn.jpg pivovar-dalesice/z2_po-restaurovani/rl-rozvodna-deska_tn.jpg
pivovar-dalesice/z2_po-restaurovani/staceci-korytko_tn.jpg pivovar-dalesice/z2_po-restaurovani/stitek-vyrobce-par-kotle_tn.jpg
pivovar-dalesice/z2_po-restaurovani/varny-kotel-s-ochozem_tn.jpg