Větrný mlýn, stojící na návrąí u Starého Poddvorova, pochází z roku 1870. Je tzv.německého neboli beraního typu, celodřevěný. Čtyři lopaty větrného kola pohání přes palečné kolo cévové kolo, které otáčí pohyblivým mlecím kamenem-běhounem. Ve mlýně je instalované dvojí sloľení, první mlecí a druhé pravděpodobně zamontované později, na výrobu krup. Druhé sloľení je poháněné unikátním, běľně u větřáků nepouľívaným, řemenovým převodem přes řemenici upevněnou na palečném kole. Obě sloľení jsou umístěná ve druhém patře zvaném zanáąka. Zde se sypalo obilí do násypky zvané koą a přes pohyblivé dno násypky (korčák) bylo střásané mezi mlecí kameny. Okolo krytu kamenů (tzv.lub) pak postupovalo do niľąího patra. V prvním patře je moučnice s moučnými síty a místnost zvaná ąalanda. V přízemní části zvané pod větřákem je základový kříľ z trámů (podeąví), vzpěry středního sloupu (apoątolé) a trámový rámec drľící nosné trámy I. patra. Přes střední sloup zvaný otec a vodorovný nosný trám II. patra zvaný matka se pak natáčí celý mlýn proti větru (pomocí trámce trčícího z budovy ven a zvaného oje či ocas). Naposledy mlýn mlel roku 1949.

Text: Ing. Libor PROCHÁZKA (Technické museum v Brně)
Ing. Miroslav BŘÍNEK(Technické museum v Brně)

Vzhledem k tomu, ľe strojní zařízení bylo mnoho desetiletí vystaveno velmi tvrdým povětrnostním podmínkám a nebylo nijak oąetřováno, bylo ve velkém rozsahu napadené korozí. (Vlivem dlouhodobého korozního působení doąlo např. na mnohých ąroubech k likvidaci vlastního závitu.)
Naąí firmou byly restaurovány vąechny stroje a zařízení mlýna, které byly vyrobeny převáľně z kovu. Jedná se předevąím o:
  • Předlohová hřídel "A" s litinovými řemenicemi a kluznými loľisky
  • Předlohová hřídel "B" s litinovými řemenicemi a kluznými loľisky
  • Předlohová hřídel "C" s litinovými řemenicemi a kluznými loľisky
  • Moučnice, restaurování rotoru
  • Čistička
  • Systémy lehčení obou mlýnských sloľení včetně unaąečů

Byly doplněny a ručně seąity přírodní koľené řemeny různých ąířek pro spojení jednotlivých strojů s předlohovými hřídeli, resp. pro spojení jednotlivých hřídelí.
Nově byl vyroben ocelový kříľ, tzv. roseta, pro uchycení nosných hranolů lopatek do hlavního dubového hřídele. Dále byla z důvodu naprosté korozní devastace vyrobena nová skládaná ocelová řemenice o průměru 2100mm umístěná na palečném kole.

nálezový stav

vetrny-mlyn/nalezovy-stav/1_tn.jpg vetrny-mlyn/nalezovy-stav/3_tn.jpg
vetrny-mlyn/nalezovy-stav/4_tn.jpg vetrny-mlyn/nalezovy-stav/5_tn.jpg
vetrny-mlyn/nalezovy-stav/6_tn.jpg vetrny-mlyn/nalezovy-stav/7_tn.jpg
vetrny-mlyn/nalezovy-stav/8_tn.jpg vetrny-mlyn/nalezovy-stav/9_tn.jpg

po restaurování

vetrny-mlyn/po-restaurovani/03_tn.jpg vetrny-mlyn/po-restaurovani/04_tn.jpg
vetrny-mlyn/po-restaurovani/05_tn.jpg vetrny-mlyn/po-restaurovani/06_tn.jpg
vetrny-mlyn/po-restaurovani/07_tn.jpg vetrny-mlyn/po-restaurovani/08_tn.jpg
vetrny-mlyn/po-restaurovani/09_tn.jpg vetrny-mlyn/po-restaurovani/11_tn.jpg
vetrny-mlyn/po-restaurovani/12_tn.jpg vetrny-mlyn/po-restaurovani/13_tn.jpg