nahoru
uchopte a posuňte
dolů

reference

Restaurátorské práce:
 • Odstředivý regulátor důlního parního stroje E.B.m.f.g., 1904.
 • Mazací lis parního stroje Schaeffer a Budenberg, 1912.
 • Stavoznak Klinger, 1920.
 • Odstředivý regulátor HARTUNG, KUHN, Dűsseldorf, 1928.
 • Elektrický motor Bartelmus a Donát, BRÜNN, 1925.
 • Křížová hlava s ojnicí stojatého parního stroje, 1908.
 • Litinová historická kamna (1x empírová, kolem r.1810, 2x v historizujícím slohu mezi 1860 - 1870), SZ Rájec nad Svitavou.
 • Regulátor tlaku parní turbíny, 1928.
 • Sada skapávacích maznic, 1895 - 1910.
 • Konzola ložiska regulačního hřídele parního stroje, 1902.
 • Sada indikačního přístroje MAIHAK, 1912.
 • Registrační přístroj Schaeffer a Budenberg, 1883.
 • Sada indikačního přístroje Schaeffer a Budenberg, 1908.
 • Odstředivý regulátor stacionárního petrolejového motoru Adamovské strojírny, 1926.
 • Textilní stroj perotina, výrobce C. HUMMEL, Berlin, kolem roku 1860, NTM Praha.
 • Replika interierového vypínače, náhrada výrobku Siemens z roku 1925, umístěno v Loosově vile v Praze - spoluúčast
 • Parní stroj Královopolská strojírna 1912 - instalace v Technickém museu v Brně
 • Návrh a výroba modelů vodních kol pro exposici vodní energetiky Technického musea v Brně
 • Mazací lis MOLERUPS PATENT, rok výroby 1887
 • Mazací lis Schaeffer a Budenberg, 1908
 • Vstupní ventil parního stroje PRAŽSKÁ AKCIOVÁ STROJÍRNA, dříve RUSTON A SPOL. 1887
 • Konzola s měřícími přístroji a pohonem parní vývěvy, rok výroby 1919 z tkalcovny Dr. Kramáře v Libštátě.
 • Odstředivý regulátor těžního parního stroje systému WEIS, rok výroby 1902
 • Demontáž ležatého jednoválcového parního stroje, výrobce: ELBERTZHAGEN, GLASSNER, rok výroby 1893, průměr setrvačníku: 2800 mm
 • Demontáž ležaté parní vývěvy parního stroje, rok výroby 1915, váha vývěvy: 2100 kg
 • Secesní pumpa - restaurování do provozního stavu, montáž
 • Demontáž restaurování a montáž jednoválcového parního stroje, rok výroby 1911
 • Demontáž a restaurování ležatého parního stroje, rok výroby 1908
 • Restaurování a doplnění dobového strojního zařízení v historických částech pivovaru; v kotelně, strojovně a varně v pivovaru Dalešice. V těchto prostorách byl natáčen český film "Postřižiny" režiséra J.Menzla.
 • Restaurování a doplnění historického strojního zařízení větrného mlýna Starý Poddvorov
 • Oživení - zprovoznění dvouválcového parního stroje s průměrem setrvačníku 4m. Stroj je instalován v exposici parní energetiky Technického musea v Brně. Zakázka obsahuje návrh pohonu, výpočet, výrobní dokumentaci, výrobu, montáž a oživení.
 • Oživení - zprovoznění vodní turbíny s průměrem oběžného kola cca 1400mm. Stroj je instalován v exposici parní energetiky Technického musea v Brně. Zakázka obsahuje návrh pohonu, výpočet, výrobní dokumentaci, výrobu, montáž a oživení.
 • Restaurování dvouválcového parního stroje v parním mlýně v Telči, rok výroby 1887, průměr setrvačníku 4000mm.
 • Restaurování a konservace 4 kusů textilních strojů ze sbírek Národního technického musea v Praze, rok výroby: 1850 - 1910.
 • Demontáž strojovny vzduchotechniky z Baťova mrakodrapu ve Zlíně, rok výroby 1938
 • Restaurování technického zařízení strojovny výtahu a kabiny výtahu Baťova mrakodrapu ve Zlíně, rok výroby 1938
Odborné zprávy a posudky:
 • malá vodní elektrárna Veselí nad Moravou
 • nádražní vodárna Moravské Bránice
 • ocelové mosty Uhelná - Úzká Brno
 • ocelový most Uhelná - Opuštěná Brno
 • arcibiskupská vodárna SZ Kroměříž
 • Prostřední (Jelínkův) mlýn - Ochoz u Brna
 • Bělkův ( Svobodův) mlýn - Ochoz u Brna
 • teplovzdušná kamna SZ Lednice na Moravě
 • malá vodní elektrárna " Gisela" Dukovany
 • dokumentace parních strojů na dolech JŮLIUS A FERDINAND Rosicko-Oslavanského uhelného revíru
 • věžní hodiny Deštná
 • odstředivý regulátor E.B.m.f.g.
 • studie zapojení a zprovoznění parního stroje
 • Parní mlýn Telč - strojní část vodního díla, posouzení technického stavu
 • Parní mlýn Telč - parní stroj, posouzení technického stavu
 • Posudek demontáže válcovací tratě STIEFEL, Ostrava
 • Parní mlýn Telč - restaurátorský záměr strojní části vodního díla
 • Větrný mlýn Starý Poddvorov
 • Důlní parní stroj Ostrava - restaurátorský záměr
 • Parní mlýn Telč - parní stroj, restaurátorská zpráva
 • Vodní mlýn Český Krumlov - odborný posudek historických vodních turbín
 • Těžní parní stroj - důl Anselm - restaurátorská zpráva 1. fáze
 • Lopatkové kolo větrného mlýna v obci Rudice - restaurátorský záměr
 • Baťův mrakodrap Zlín - strojovna a kabina výtahu ředitele - restaurátorský záměr
 • Ostrava - restaurování a instalace parního stroje 1893 - restaurátorský záměr