Reference - projekty, posudky, restaurování

Odborné zprávy, posudky, projekty (výběr):

 • Vila TUGENDHAT - projekt obnovy a restaurování technických zařízení vily, památka UNESCO
 • Malá vodní elektrárna Veselí nad Moravou
 • Arcibiskupská vodárna SZ Kroměříž
 • Bělkův (Svobodův) mlýn - Ochoz u Brna
 • Malá vodní elektrárna „ Gisela“ Dukovany
 • Dokumentace parních strojů na dolech JŮLIUS A FERDINAND Rosicko-Oslavanského uhelného revíru
 • Věžní hodiny Deštná
 • Odstředivý regulátor B.m.f.g.
 • Studie zapojení a zprovoznění parního stroje
 • Parní mlýn Telč - strojní část vodního díla, parní stroj - posouzení technického stavu
 • Posudek demontáže válcovací tratě STIEFEL, Ostrava
 • Parní mlýn Telč – restaurátorský záměr strojní části vodního díla
 • Větrný mlýn Starý Poddvorov, restaurátorský záměr, restaurátorská zpráva
 • Důlní parní stroj Ostrava – restaurátorský záměr
 • Parní mlýn Telč - parní stroj, restaurátorská zpráva
 • Vodní mlýn Český Krumlov – odborný posudek historických vodních turbín
 • Těžní parní stroj – důl Anselm – restaurátorská zpráva 1. fáze
 • Lopatkové kolo větrného mlýna v obci Rudice - restaurátorský záměr
 • Baťův mrakodrap Zlín – strojovna a kabina výtahu ředitele – restaurátorský záměr
 • Ostrava – restaurování a instalace parního stroje 1893 - restaurátorský záměr
 • Přemístění důlního parního stroje v Ostravě – studie
 • Výtah ředitele Baťova mrakodrapu ve Zlíně, restaurátorská zpráva
 • Restaurování součástí důlního parního stroje, restaurátorská zpráva
 • Přemístění elektrického pohonu těžního stroje, výrobce A.E.G., rok výroby 1912 – studie
 • Přemístění důlního těžního stroje včetně pohonu, prováděcí projekt
 • Restaurování hloubkoměru těžního parního stroje, rok výroby 1912, restaurátorský záměr, restaurátorská zpráva
 • Restaurování kabiny osobního výtahu na Státním zámku Valtice, restaurátorský záměr
 • Projekt demontáže 2 historických vodních turbín na elektrárně Les království, výrobce F. KŘIŽÍK
 • Návrh speciálních kloubových závěsů pro zavěšení exponátů v hale parní energetiky v budově Technického musea v Brně (zavěšení skutečných letadel a vrtulníků)
 • Vila TUGENDHAT v Brně – projekt restaurování vybraného technického zařízení vily
 • SH Šternberk, restaurátorský záměr – výtahy, strojovny, markýzy
 • Plzeňský Prazdroj – projekt restaurování strojního zařízení historické varny
 • Jurkovičova vila v Brně - restaurátorský záměr mechanického pohonu oken
 • Opava parní válec – soudní znalecký posudek
 • Olomouc historická tramvaj – projekt restaurování památkově schráněného vozu
 • SH Šternberk, restaurátorský záměr – kachlová kamna hradní kuchyně
 • Opava parní válec – soudní znalecký posudek
 • Ložisko parní turbíny PBS 1913 – soudní znalecký posudek
 • Těžní věž dolu SIMSON – dokumentace stávajícího stavu
 • Strojní pila, textilní stroj, spalovací motor - restaurátorské zprávy
 • Vodní turbína z elektrárny Les Království, posudek
 • Fr. KŘIŽÍK - projekt instalace

Restaurátorské práce (výběr):

 • Vila TUGENDHAT v Brně, památka UNESCO - restaurování a doplnění vybraných historických strojů a strojního zařízení památkově chráněné vily
 • JURKOVIČOVA vila - restaurování a doplnění kohoutů radiátorů a odvzdušňovacích ventilů, mřížky klimatizace s pohyblivými žaluziemi
 • JURKOVIČOVA vila - restaurování a doplnění mechanismu otevírání oken
 • Odstředivý regulátor důlního parního stroje E.B.m.f.g., 1904.
 • Mazací lis parního stroje Schaeffer a Budenberg, 1912.
 • Stavoznak Klinger, 1920.
 • Odstředivý regulátor HARTUNG, KUHN, Dűsseldorf, 1926.
 • Elektrický motor Bartelmus a Donát, BRÜNN, 1925.
 • Křížová hlava s ojnicí stojatého parního stroje, 1908.
 • Regulátor tlaku parní turbíny, 1926.
 • Sada skapávacích maznic, 1895 - 1910.
 • Konzola ložiska regulačního hřídele parního stroje, 1902.
 • Sada indikačního přístroje MAIHAK, 1912.
 • Registrační přístroj Schaeffer a Budenberg, 1883.
 • Sada indikačního přístroje Schaeffer a Budenberg, 1908.
 • Odstředivý regulátor stacionárního petrolejového motoru Adamovské strojírny, 1926.
 • Parní stroj Královopolská strojírna 1912 – instalace v Technickém museu v Brně
 • Návrh a výroba modelů vodních kol pro exposici vodní energetiky Technického musea v Brně
 • Mazací lis MOLERUPS PATENT, rok výroby 1887
 • Mazací lis Schaeffer a Budenberg, 1908
 • Vstupní ventil parního stroje PRAŽSKÁ AKCIOVÁ STROJÍRNA, dříve RUSTON A SPOL. 1887
 • Konzola s měřícími přístroji a pohonem parní vývěvy, rok výroby 1919 z tkalcovny Dr. Kramáře v Libštátě.
 • Odstředivý regulátor těžního parního stroje systému WEIS, rok výroby 1902
 • Demontáž ležatého jednoválcového parního stroje, výrobce: ELBERTZHAGEN, GLASSNER, rok výroby 1893, průměr setrvačníku: 2800 mm
 • Demontáž ležaté parní vývěvy parního stroje, rok výroby 1915, váha vývěvy: 2100 kg
 • Secesní pumpa – restaurování do provozního stavu, montáž
 • Demontáž restaurování a montáž jednoválcového parního stroje, rok výroby 1912
 • Demontáž a restaurování ležatého parního stroje, rok výroby 1908
 • Restaurování a doplnění dobového strojního zařízení v historických částech pivovaru; v kotelně, strojovně a varně v pivovaru Dalešice. V těchto prostorách byl natáčen český film „Postřižiny“ režiséra J.Menzla.
 • Restaurování a doplnění historického strojního zařízení větrného mlýna Starý Poddvorov
 • Oživení – zprovoznění dvouválcového parního stroje s průměrem setrvačníku 4m. Stroj je instalován v exposici parní energetiky Technického musea v Brně. Zakázka obsahuje návrh pohonu, výpočty, výrobní dokumentaci, výrobu, montáž a oživení.
 • Oživení – zprovoznění vodní turbíny s průměrem oběžného kola cca 1400mm. Stroj je instalován v exposici parní energetiky Technického musea v Brně. Zakázka obsahuje návrh pohonu, výpočet, výrobní dokumentaci, výrobu, montáž a oživení.
 • Restaurování dvouválcového parního stroje v parním mlýně v Telči, rok výroby 1887, průměr setrvačníku 4000mm.
 • Restaurování a konservace 4 kusů textilních strojů ze sbírek Národního technického musea v Praze, rok výroby: 1850 – 1910.
 • Demontáž strojovny vzduchotechniky z Baťova mrakodrapu ve Zlíně, rok výroby 1938
 • Restaurování technického zařízení strojovny výtahu a kabiny výtahu Baťova mrakodrapu ve Zlíně, rok výroby 1938
 • Restaurování a montáž kompletní strojovny klimatizace Baťova mrakodrapu ve Zlíně, rok výroby 1938
 • Restaurování měřících přístrojů z Baťova mrakodrapu ve Zlíně
 • Restaurování součástí důlního parního stroje v areálu Hornického musea, rok výroby 1909
 • Restaurování textilních strojů z majetku Národního technického musea, 4 kusy
 • Restaurování bloku válce naftového motoru BRONS, rok výroby 1908, z majetku Národního technického musea
 • Restaurování spalovacího motoru Ign. Lorenz, Kroměříž, z majetku Národního technického musea
 • Restaurování kabiny výtahu SZ Valtice
 • Restaurování textilních strojů z majetku Národního technického musea, 3 kusy
 • Restaurování součástí 2 kusů památkově chráněných kompresorů v areálu Hornického musea v Ostravě.
 • Restaurování ležatého plynového motoru z majetku Technického musea v Brně
 • Restaurování litinového stojanu s manometry v areálu Hornického musea v Ostravě.
 • Restaurování textilního stroje z majetku Národního technického musea
 • Restaurování těžce poškozen strojní pily z majetku Národního technického musea
 • Restaurování spalovacího motoru Ign. Lorenz, Kroměříž, z majetku Národního technického musea
 • Restaurování technického zařízení varny pivovaru Plzeňský Prazdroj včetně doplnění chybějících součástí
 • Restaurování horizontální parní vývěvy z majetku Technického musea v Brně
 • Demontáž a přeprava památkově chráněného el. pohonu těžního stroje, Ostrava
 • Restaurování unikátního historického dynama ING. KŘIŽÍK
 • Restaurování precizních součástí památkově chráněného kompresoru s parní turbínou
 • Restaurování památkově chráněného stojatého parního stroje

V případě zájmu o konkrétní zařízení Vám zašleme soubor detailních fotografií z průběhu prací zahrnujících demontáž, restaurování a zpětnou montáž.